Biuletyny

Biuletyny

W latach 1961-1971 Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Przyrody i Kultury im. J. M. Goslara wydawało biuletyny, które były periodykami naukowymi. Głównymi autorami artykułów byli: Maciej Skowroński i Kazimierz Skowroński.

Biuletyny są dostępne w Czytelni im. K. Skowrońskiego MiPBP w Kolbuszowej oraz online poprzez Kolbuszowską Bibliotekę Cyfrową

Lista biuletynów: